Robotic Medical Solutions Logo
RMS
RMS

NaviFast

Projekt współfinansowany ze śodków Unii Europejskiej
POIR.01.01.01-00-0290/21

Opracowanie nowego projektu

Ortopedyczne miniaturowe ramię pomiarowe do pomiarów śródoperacyjnych oraz przygotowanie jego produkcji.

Ramię pomiarowe NaviFast 6D jest urządzeniem służącym do oceny zmiany długości kończyny dolnej i offsetu podczas wykonywania endoprotezoplastyki biodra.


Hello!

NaviFast

Ramię pomiarowe NaviFast 6D jest urządzeniem służącym do oceny zmiany długości kończyny dolnej i offsetu podczas wykonywania endoprotezoplastyki biodra.

Pomaga dobrać rozmiary implantów tak aby uzyskać zaplanowany przed operacją efekt, uniknąć nadmiernego wydłużenia kończyny, skrócenia, zaburzeń zwartości stawu i osłabienia siły działania mięśni.

Endoprotezoplastyka
stawu biodrowego

Innovation

Endoprotezoplastyka

NaviFast 6D w szybki i łatwy sposób pozwala zmierzyć efekt zastosowania danego zestawu implantów na długość kończyny i offset co przy zastosowaniu instrumentarium klasycznego stanowi problem i podlega jedynie ocenie klinicznej przez operatora.

NaviFast Market

Launch

  • PLN

    Wartość projektu

  • PLN

    Dofinansowanie z EU

  • +

    Team


Robotic Medical Solutions Logo RMS
Lodz University of Technology
Institute of Machine Tools and Production Engeneering
Faculty of Mechanical Engeneering
Robotic Medical Solutions
NaviFast

Have something on Your mind? Talk to Us! We'll figure it out together!